• noorendike hooldus
  • metsahooldus
  • võsalõikamine
  • alusraie
  • kraaviäärte puhastamine
  • metsaistutamine
  • trimmerdamine
  • küttepuude tootmine